Φυλασσόμενο parking

Φυλασσόμενο parking με radar συναγερμού και κάμερες νυχτερινής λήψης

24ωρη φύλαξη από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους φύλακες για αποτροπή των μεταναστών

Έλεγχος οχημάτων

Έλεγχος της στάθμης πετρελαίου και της θερμοκρασίας του συστήματος ψύξης των ψυγείων

Έλεγχος των trailer σε ΚΤΕΟ της περιοχής μας

Μεταφόρτωση

Μεταφόρτωση φορτίων

Μεταφόρτωση container

Επισκευές

Επισκευές ελαστικών, ποδαρικών, φούσκες, σύστημα κυκλοφορίας αέρα, κτλ

Ρυμούλκηση οποιουδήποτε τύπου φορτηγού που έχει υποστεί βλάβη

Γραφείο

Γραφείο μέσα στο λιμάνι της Πάτρας

Χώρος αναμονής για τους οδηγούς καθώς και υπηρεσία φαξ mail φωτοτυπίες κτλ

Υποστήριξη

Παραλαβή συνοδευτικών εγγράφων, εκτελωνισμοί, κτλ

Διαδικασία check-in, έκδοσης εισιτηρίων και φόρτωση στο πλοίο

Αρχείο - Οργάνωση

Βιντεοσκόπηση όλων των ασυνόδευτων, συμπλήρωση του damage report και δημιουργία αρχείου με ημερομηνία και αριθμό κυκλοφορίας

Online ενημέρωση.