Υπηρεσίες


Υπηρεσίες

 • Φυλασσόμενο parking με radar συναγερμού και κάμερες νυχτερινής λήψης
 • 24ωρη φύλαξη από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους φύλακες για αποτροπή των μεταναστών
 • Παραλαβή συνοδευτικών εγγράφων, εκτελωνισμοί, κτλ
 • Βιντεοσκόπηση όλων των ασυνόδευτων, συμπλήρωση του damage report και δημιουργία αρχείου με ημερομηνία και αριθμό κυκλοφορίας
 • Έλεγχος της στάθμης πετρελαίου και της θερμοκρασίας του συστήματος ψύξης των ψυγείων
 • Διαδικασία check-in, έκδοσης εισιτηρίων και φόρτωση στο πλοίο
 • Μεταφορά στο φυλασσόμενο parking
 • Γραφείο μέσα στο λιμάνι της Πάτρας
 • Χώρος αναμονής για τους οδηγούς καθώς και υπηρεσία φαξ mail φωτοτυπίες κτλ
 • Επισκευές ελαστικών, ποδαρικών, φούσκες, σύστημα κυκλοφορίας αέρα, κτλ
 • Ρυμούλκηση οποιουδήποτε τύπου φορτηγού που έχει υποστεί βλάβη
 • Μεταφόρτωση φορτίων
 • Μεταφόρτωση container
 • Έλεγχος των trailer σε ΚΤΕΟ της περιοχής μας